Get Adobe Flash player
  Twitter Show
  Bekijk de statistieken
  Home Laatste nieuws

  Beste bezoeker van onze site,

  Als de Blankenburgtunnel nu wordt aangelegd, is de volgende stap de A24 en dan de aanleg van de Oranjetunnel.

  Waarom? De aanleg van de Blankenburgtunnel, zoals hij nu gepland is, gaat verkeerstechnisch lijden tot een chaos bij het verkeersknooppunt Kethelplein en de A20 ter hoogte van Schiedam. Op dit knooppunt en deze weg is het nu al druk, maar deze krijgen straks ook nog het verkeer van de A4 Midden-Delfland te verwerken. Dit gaat tot grote files leiden. Daarom zal dan vervolgens bij de Blankenburgtunnel een weg aansluitend doorgetrokken moeten worden naar de A4 en de A13A16 (de zogenaamde A24).
  Deze weg loopt (net als de A4 Delft-Schiedam, de Blankenburgtunnel en de A13 en de A2)
   ook weer dwars door het Midden-Delfland gebied
  Dit betekent het definitieve einde van de kleinste groene long tussen de grote steden en dorpen in, waar 2 milj. inwoners leven.

  Maar welke betekenis heeft dit voor het Westland?

  Als nu het volledige project 3 in1 van de Provincie Zuid-Holland wordt gerealiseerd en daar vervolgens bij Westerlee op de nu nog nieuw aan te leggen "turbo" rotonde, deel uitmakend van het project 3 in1, de Oranjetunnel wordt aangesloten, verdwijnt daardoor de hele Oranjepolder en weide omgeving als duurzaam glastuinbouw, en komt het dorp Maasdijk op een bedrijven terrein te liggen.
  Door deze situatie zal een kwart van het totale glasareaal van het Westland verdwijnen. De commissie Nijkamp stelt in haar rapportage dat dan het Westland te klein is om als motor van de Nederlandse glastuinbouw te kunnen blijven fungeren. 
   

  Om het voor u als realiteit te schetsen, het schaatsen op de Vlietlanden en naar Vlaardingen behoort dan definitief tot het verleden, als ook het einde van een rust gebied van de natuur.

  Als u belangrijk vindt dat het Westland en Midden Delfland gespaard blijven, klikt u eerst op onderstaande site en daarna, "vind ik niet leuk" u stemt dan voor het behoud van beide gebieden.

   

   

   

  Hoogleraar: 'Metropoolregio is ondemocratisch'

  WESTLAND 16-10-2012 | De metropoolregio, waarin het Westland verregaand wil samenwerken met Rotterdam en Den Haag, stuit op hobbels. 

  Hoogleraar Tak hekelt de democratische besluitvorming. In de ogen van de Maastrichtse hoogleraar hebben de juristen van de metropoolregio hun huiswerk niet goed gedaan door een vage zienswijze op te stellen. “Als juristen dit bij mij als scriptie hadden ingeleverd, waren zij gezakt", aldus Tak. Bestuurslaag Daarmee doelt de hoogleraar op het document 'Vernieuwend bestuur in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Zienswijze document Metropoolregio Rotterdam-Den Haag’.

  Tak benadrukt dat zijn kritiek puur formeel juridisch is. Het gaat hem er niet om of de Westlandse tuinbouw zich door de grote steden bedreigd voelt: ”Het is juridisch geen sterk stuk", zegt Tak. “Als je met een voorstel of een ontwerp komt, dan is het juridisch vereist uit welke hoofde je daar mee gaat leuren. Het is niet zo dat iedere particulier of overheid met een voorstel mag komen." Tak vreest dat als het stuk moet worden gezien als een aanzet voor een gemeenschappelijke regeling er een vijfde bestuurslaag bij komt. "Het is een van de zwakke kanten van het document", zegt Tak. "Je zou kunnen vermoeden dat ze het stadsgewest gaan opheffen, maar daar staat er geen letter over in. Als je al vier bestuurslagen hebt, komt er een vijfde bij. 

  De gemeente moet dan goed opletten dat er niemand op de loop gaat met haar eigen bevoegdheden. De gemeenschappelijke regeling mag niet regelen wat de bevoegdheid van de gemeenteraad is. Het bewaken van de bevoegdheden is het fundament van alle overheidsbestuur." "Ik ben er het meest van geschrokken dat dit stuk op hoog niveau is geschreven”, zegt Tak. “De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag hebben het getekend. Als het proces daar al niet bewaakt wordt, waarschuw ik voor willekeur. Als mijn buurman het had geschreven dan had niemand daar wakker van gelegen maar nu het van topbestuurders komt, voelt men zich verplicht het stuk serieus te nemen. Het heeft de schijn van juridische bevoegdheid, die er niet is. Het is beter om een nieuw document te produceren.

  Het is onbegrijpelijk dat de verantwoordelijke juristen dit hebben laten gebeuren. Het is levensgevaarlijk als de rechten niet in acht worden genomen. Dat kan leiden tot anarchie of dictatuur." Raadslid Ulbe Spaans deelt de vrees van professor Tak voor ‘regelingen met een schimmig democratisch gehalte’. "Ik ben het van harte met Tak eens", zegt Spaans. "Het verhaal is niet onderbouwd. Er ontbreekt een deugdelijke analyse. Een zwaar opgetuigde bestuursstructuur is niet nodig. Het overdragen van bevoegdheden naar een nieuwe bestuursstructuur is een gevaarlijke zaak. Kijk naar de GGD Zuid-Holland West met zijn miljoenentekorten. Er zijn genoeg voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen, die door gebrek aan controle de mist zijn ingegaan. Je moet geen bevoegdheden overdragen, die je beter bij jezelf kunt laten. Je kunt als Greenport afspraken maken met de Rotterdamse haven. Als wij niet oppassen hebben wij straks een gremium, waarin raadsleden één à twee keer per jaar iets besluiten. Het democratisch gehalte is minimaal." Areaal De metroolpoolregio is volgens Spaans geen bedreiging voor het glasareaal in het Westland zoals bijvoorbeeld de actiegroep 'Help! Het Westland wordt vermoord' vreest. "Je ziet bij dit soort structuren altijd verstedelijking zoals in Lansingerland rond Randstadrail", zegt Spaans. "Binnen het Westland bestaan echter afspraken om het glasareaal te behouden. Het Westland is uniek door het cluster van productie, kennis, toelevering en innovatie. Dat cluster zal altijd een niveau aan areaal nodig hebben."

  Source: 
  Bloemenkrant

  (origineel: hier te vinden) 

  Laatst aangepast (woensdag, 17 oktober 2012 20:09)

   

  Kan de glastuinbouw profiteren van de Metropoolregio?

  De stadsregio's Rotterdam en Haaglanden willen de krachten bundelen en uitgroeien tot één metropoolregio. Die samenwerking zou veel voordelen hebben. Maar wat betekent een Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de glastuinbouw in het gebied?

  Lees HIER het artikel uit het vakblad voor Bloemisterij

   

   

  Door: Maarten Brakema

  Regio verdeeld over nieuwe oeververbinding onder Nieuwe Waterweg


  WESTLAND De gemeenten in de regio Haaglanden zijn verdeeld over de nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. In ieder geval Midden-Delfland en Delft zijn voorstander van de aanleg van de Oranjetunnel, terwijl veel andere gemeenten voor de Blankenburgtunnel zijn.

   

  Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden. Een poging van Midden-Delfland om bestuurder Peter Smit op de vingers te tikken over de manier waarop hij tot dusver is opgetreden in de zaak, strandde. Wel werd duidelijk dat er ongenoegen leeft in Haaglanden. Smit wethouder verkeer en vervoer in Den Haag is onder voorwaarden voor de Blankenburgtunnel. Mits die goed wordt ingepast, kan de regio achter dit plan staan, heeft hij het rijk duidelijk gemaakt.

  Raadslid Trouwborst uit Midden-Delfland vindt dat Smit daarmee veel te voorbarig is geweest. Hij is van oordeel dat de bestuurder dit eerst had moeten voorleggen aan het bestuur van de regio.

  Voorbode

  Hij en ook vertegenwoordigers van diverse andere gemeenten vinden de gang van zaken een veeg teken. Zij vrezen dat het een voorbode is van wat er staat te gebeuren als de Haagse en Rotterdamse regio gaan samenwerken in een nog groter verband, de Metropoolregio.

  De vergadering kreeg uiteindelijk een schimmige afloop. Op de agenda stond aanvankelijk dat er een oordeel moest worden geveld over welke tunnel er moet komen. Maar dat werd veranderd in dat het algemeen bestuur het standpunt van Smit ter kennisgeving moest nemen. Dus werd er helemaal geen besluit genomen.

   

  bron: Algemeen Dagblad 

   

  Visie Glastuinders wordt gedeeld door College van Rijks Adviseurs (CRA)

  Het standpunt van de Groep van Verontruste Glastuinders Westland wordt gedeeld door het CRA, wat blijkt uit onderstaand document als inbreng op de uitnodiging aan de rondetafelconferentie over de NWO (Nieuwe Westelijke Oeververbinding)

  Klik HIER voor de brief CRA. 

  Klik HIER voor de website van het CRA

   

  In het Vakblad voor de bloemisterij is een artikel verschenen die aandacht besteed aan onze acties m.b.t. de tunnelstrijd en onze 'reuring' die hier aan wordt gegeven.

  Via deze link kan dit artikel worden bekeken en gedownload.

  Voor het bekijken van het document kan evt. Adobe Reader nodig zijn.

  Klik hiervoor:

  Get Acrobat Reader web logo

   

   

  bronvermelding: Vakblad voor de Bloemisterij

   

  De 'westland wordt vermoord' flyer

  In de laatste weken van december is er een flyer gemaakt en rondgedeeld in diverse dorpen in het Westland. Deze is uiteraard ook digitaal te verkrijgen door HIER te klikken en dan uit te printen.

  Bij diverse Westlandse scholen is deze flyer toen vóór schooltijd uitgedeeld, waardoor de jeugd ook is bereikt met informatie over de plannen rondom de Oranjetunnel / Blankenburgtunnel.

  Ook zijn er een 1000 flyers uitgedeeld in 'de Tuinen' in Naaldwijk. Dat was een groot succes.

  Uitleg tracé Oranjetunnel

  Klik hier voor de uitzending van RITV waar een 15 minuten durende uitzending over de voor- en tegenstanders van de oranjetunnel en blankenburgtunnel aan het woord kwamen en waar te zien is hoe de beide tunnels komen te liggen.

   

   
  Meer artikelen...